مدرک PMP برای چه افرادی مناسب است؟

by

به صورت عمومی مدرک PMP برای افراد زیر مناسب است:
۱- مدیران پروژه‌ها، فارغ از اینکه در چه صنعتی مشغول به کار هستند(پروژه‌های نفت و گاز، نیروگاهی، راه‌آهن و جاده، ساختمان سازی، IT، تحقیقاتی، دارویی، کارفرما،مشاور، پیمانکار، قرارداهای مهندسی، تأمین، ساخت و ….)
۲- مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
۳- مدیران و کارشناسان سازمان‌های پروژه محور (واحدهای بازرگانی و تأمین، مهندسی، کنترل و تضمین کیفیت و….)
۴- مدیران سایت و روسای کارگاه‌های اجرایی پروژه‌ها
۵- و کلیه افرادی که به نوعی در پروژه‌ها یا سازمان‌های پروژه محور یا سازمان‌های تولیدی که پروژه‌های توسعه و طراحی دارند، کار می‌کنند.

در برخی از شرکت‌های پروژه محور غربی به خصوص در آمریکا و کانادا، تقریبن تمامی مدیر پروژه‌ها، کارشناسان فنی و برنامه‌ریزی و اجرایی و حتی پرسنل واحدهای مالی و اداری و پشتیبانی شرکت‌ها، مدرک PMP دارند. چرا که PMBOK یک زبان مشترک است به منظور یک فهم مشترک از مدیریت پروژه.

 

خواهش می کنم بدون ذکر منبع کپی نکنید.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.