اتمام به موقع پروژه، انجام وظیفه است، نه هدیه به مردم

by

طی یکسال اخیر در سفرهایم به شهر زنجان یک پروژه عمرانی ساخت پل و تقاطع غیر همسطح توجه‌ام را جلب کرد. نام این پروژه اگر اشتباه نکنم “پروژه پل غیرهم‌سطح امام حسن مجتبی” است. از این نظر این پروژه برایم جالب بود که در سرتاسر خیابان‌های شهر، بنرها و بیلبوردهایی از طرف شهرداری زنجان که مجری این پروژه است دیدم که به صورت مرتب از پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی یکساله آن گزارش می‌داد و حتی در مقطعی اشاره شده بود که این پروژه جلوتر از برنامه زمان‌بندی یکساله خود در حال اجراست. انصافاً هم برای من که شاید هر چند ماه یک بار گذرم به شهر زنجان می‌خورد، پیشرفت پروژه قابل توجه بود و مشخص بود که عزم جدی و البته پول و بودجه کافی برای اجرای پروژه موجود است.

و حالا این پروژه مثل اینکه به اتمام رسیده و شهرداری زنجان بنر زیر را در سطح شهر زنجان نصب کرده است.

به قدری پروژه‌ها در ایران با تأخیرات فراوان انجام می‌شود که اصولاً در تفکرات برخی از مدیران، وجود تأخیر بخش جدایی ناپذیری از هر پروژه‌ است و حالا که خوشبختانه یک پروژه در چارچوب زمان‌بندی مصوب خود به اتمام رسیده، تحت عنوان یک “هدیه” به شهروندان معرفی شده است. خیلی دلم می‌خواست که به شهردار زنجان به عنوان متولی و مجری این پروژه بگویم: انجام و اجرای صحیح و اتمام به موقع پروژه‌های عمرانی شهرداری، “وظیفه” او و همکارانش است و نه یک “هدیه” به شهروندان. به خصوص که چنین پروژه‌هایی با بودجه‌های عمومی حاصل از عوارض و مالیات پرداختی شهروندان انجام می‌شود و از این جهت منتی بر گردن آن‌ها نیست. وظیفه ابتدایی و حداقلی ما و افرادی که در پروژ‌ه‌ها مشغول به کار هستیم، اتمام پروژه طبق زمان‌بندی و اتمام آن در موعد مقرر است، این “وظیفه” ماست، “هدیه” به مردم نیست.

خواهش می‌کنم بدون ذکر منبع (نام نویسنده، آدرس سایت و آدرس کانال تلگرام) کپی نکنید!

در همین ارتباط بخوانید:

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.