سهرابی 6 سال قبل

با سلام
فرمولی که برای درصد پیشرفت گفتید وارد می کنم ولی نرم افزار ایراد می گیرد
(%Complete*Number1)/100