پرسش و پاسخدسته بندی: پریماوراتغییر کردن وزن فعالیت در p6 پس از بروز رسانی برنامه یا نصب مجدد
nazari 6 سال قبل

پس از نصب ویندوز و نصب مجدد برنامه ، تمام وزنهای برنامه ای که نوشته بودم تغییر کرده ، لطفا علتش را بفرمایید چیست و راه حلش چیه؟