عمومی , مدیریت پروژه

معضلی به نام کنفرانس‌ها و همایش‌های مدیریت پروژه

تا به حال در کنفرانس‌ها و همایش‌های مربوط به فیلد کاری خود شرکت کرده‌اید؟ مثلن در همایش‌های مربوط به مدیریت پروژه؟ اگر تا کنون در چنین محافلی حضور نداشته‌اید، برایتان خلاصه‌ای از اتفاقاتی که معمولن در این همایش‌ها می‌افتد را می‌نویسم:

معمولن این همایش‌ها و کنفرانس‌ها با سخنرانی چند مقام مسئول مرتبط یا غیر مرتبط آغاز می‌شود.… ادامه مطلب “معضلی به نام کنفرانس‌ها و همایش‌های مدیریت پروژه”