نتیجه اجرای پروژه توسط دولت: شکست و ناکامی پروژه

by

این تصویر را در اینستاگرام دکتر مولوی دیدم. به صورت خیلی ساده توضیح داده‌اند که دولت‌ها چگونه هزینه می‌کنن و روش خرید دولتی‌ها چه تفاوتی با روش خرید شخصی افراد یا بخش خصوصی دارد.

دقیقن همین مدل در اجرای پروژه نیز وجود دارد. فقط کافیست بُعد زمان را هم به این جدول اضافه کنید. دولتی‌ها پروژه را در ربع چهارم اجرا می‌کنند و بخش خصوصی در ربع اول‌. به عنوان مثال نتیجه اجرای پروژه در ربع چهارم می‌شود پروژه بزرگ‌راه تهران-شمال. نتیجه اجرای پروژه در ربع اول می‌شود بزرگراه اندیمشک-پل‌زال.

نتیجه اجرای پروژه با پول دیگران و برای دیگران، بسیار با نتیجه اجرای پروژه با استفاده از پول خود و برای خود تفاوت دارد.

اکانت اینستاگرام دکتر مولوی: drmolavi

You may also like

۱ Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.