چهل سوالی که ممکن است در یک مصاحبه شغلی در خصوص نرم‌افزار پریماورا Primavera P6 از شما بپرسند.

by

معمولن در مصاحبه‌های شغلی موقعیت‌های کاری مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، یکی از متداول‌ترین سوالات که از فرد متقاضی کار پرسیده می‌شود، سوالات تخصصی و فنی در خصوص نرم‌افزارهای تخصصی این فیلد کاری است. بسته به این‌که نرم‌افزاری که در پروژه‌های آن شرکت مورد استفاده است چیست، معمولن سوالاتی تخصصی در مورد آن نرم‌افزار در مصاحبه‌های شغلی پرسیده می‌شود تا میزان مهارت متقاضی آن شغل سنجیده شود.

من سعی کردم لیستی از این سوالات احتمالی را در خصوص نرم افزار پریماورا Primavera p6 تهیه کنم. اما ذکر چند نکته قبل از خواندن این سوالات ضررویست:

۱- این سوالات لزومن شاید همه سوالات درست و صحیح و با کاربرد واقعی نباشند، اما تجربه ثابت کرده است که برخی از آن‌ها که شاید چندان منطقی هم نیستند ممکن است در جلسات مصاحبه شغلی پرسیده ‌شوند.
۲- تمام سوالاتی که در مصاحبه شغلی در مورد نرم‌افزار پریماورا پرسیده می‌شود، تنها محدود به موارد زیر نیست و شاید سوالات دیگری نیز باشد که از قلم افتاده‌اند.
۳- حتی اگر قصد حضور در یک مصاحبه شغلی را ندارید، خواندن این سوالات و جواب دادن به آن‌ها باعث می‌شود یک تخمین کلی از مهارت خودتان در نرم افزار Primavera به دست بیاورید. (اگر فرض کنیم هر سوال نیم نمره دارد، بعد از خواندن هر چهل سوال حساب کنید از ۲۰ نمره به خودتان چه نمره‌ای می‌دهید.)

اما سوالات:
۱- نحوه نصب کردن نرم‌افزار P6 چگونه است؟
۲- آیا تا به حال یک ساختار شکست و یک برنامه زمان‌بندی را در پریماورا تهیه کرده‌اید؟ مراحل کار را از ابتدا تا انتها قدم به قدم توضیح دهید.
۳- نحوه انتقال یک WBS تهیه شده از اکسل به پریماورا چگونه است؟
۴- نحوه ایجاد EPS و OBS و WBS در پریماورا چگونه است؟
۵- در خصوص انواع تقویم Calendar، انواع Duration type، انواع قیدها Constraint توضیح دهید.
۶- نحوه تعریف و تخصیص baseline در P6 چگونه است؟
۷- چه طور می‌توانید اوزان فیزیکی محاسبه شده در اکسل را به برنامه زمان‌بندی در P6 منتقل کنید؟
۸- چه روش‌هایی برای آپدیت کردن و به روز نمودن و Actual کردن برنامه زمان‌بندی در P6 وجود دارد؟ مراحل آپدیت کردن یک برنامه زمان بندی را از ابتدا تا انتها توضیح دهید.
۹- نحوه استخراج S CURVE برنامه Baseline از یک برنامه زمان‌بندی در P6 را توضیح دهید.
۱۰- نحوه استخراج S CURVE برنامه Actual از یک برنامه زمان‌بندی در P6 را توضیح دهید.
۱۱- نحوه استخراج منحنی موزی از یک برنامه زمان‌بندی در P6 را توضیح دهید.
۱۲- تفاوت کاربرد ACTIVITY ID با ACITIVITY CODE و WBS در پریماورا چیست؟
۱۳- نحوه تعریف activity code برای پروژه چگونه است؟
۱۴- نحوه تعریف و تخصیص مدارک(WPS) به پروژه در پریماورا چگونه است؟
۱۵- نحوه استخراج Cash flow از برنامه زمان‌بندی در پریماورا چگونه است؟
۱۶- در خصوص فیلدهای سفارشی در پریماورا توضیح دهید. (نحوه سفارشی‌سازی یک فیلد و کاربرد آن)
۱۷- چگونه می‌توان فعالیت‌های دو هفته آینده را از برنامه زمان‌بندی فیلتر و استخراج کرد؟
۱۸- چگونه می‌توان فعالیت‌هایی که در مسیر بحرانی پروژه هستند و هنوز آغاز نشده‌اند، اما طی دو ماه آینده طبق برنامه باید آغاز شوند را فیلتر و استخراج کرد؟
۱۹- میزان “انحراف” پروژه از برنامه زمان‌بندی بیس‌لاین چگونه در پریماورا محاسبه می‌شود؟
۲۰- میزان “تأخیر” پروژه از برنامه زمان‌بندی بیس‌لاین چگونه در پریماورا محاسبه می‌شود؟
۲۱- در اواسط پروژه چگونه می‌توانید پیش‌بینی تاریخ پایان پروژه را در پریماورا محاسبه کنید؟
۲۲- برای محاسبه و آنالیز تأخیرات پروژه در پریماورا از چه روشی استفاده می‌کنید؟
۲۳- نحوه انتقال یک برنامه زمان‌بندی از پریماورا به اکسل و یا به مایکروسافت پراجکت و بالعکس چگونه است؟
۲۴- چگونه می توانید ACTIVITY ID های یک برنامه زمان‌بندی را به تفکیک سطح ۳ ساختار شکست تغییر دهید؟
۲۵- نحوه تخصیص و تسطیح منابع در پریماورا P6 چگونه است؟
۲۶- اگر در برنامه زمان‌بندی منابع را جهت فعالیت‌ها تخصیص داده باشید، به منظور وارد کردن اوزان فیزیکی در برنامه از چه روشی استفاده می‌کنید؟
۲۷- چگونه می‌توان هیستوگرام منابع را از برنامه زمان‌بندی نوشته شده در پریماورا استخراج کرد؟
۲۸- چگونه می‌توان در یک برنامه زمان بندی و در پریماورا فعالیت‌های open end را شناسایی کرد؟
۲۹- نحوه استفاده از ابزار Curtain در نرم افزار P6 چیست؟
۳۰- در خصوص نحوه استفاده از ابزار Global Change در نرم افزار پریماورا توضیح دهید.
۳۱- تفاوت Resource و Role در نرم افزار P6 چیست؟
۳۲- کاربرد ابزار Dissolve در نرم افزار P6 چیست؟
۳۳- تفاوت‌های محاسبه پیشرفت برنامه‌ریزی شده، پیشرفت واقعی، Activity % Complete، محاسبه Duration % Complete، Units % Complete، Physical % Complete، Performance % Complete در پریماورا چیست و هر کدام چگونه محاسبه می‌شود؟
۳۴- نحوه انجام محاسبات EVM در پریماورا P6 چگونه است؟
۳۵- نحوه استفاده از LAY OUT‌های مختلف در نرم‌افزار P6 چگونه است؟
۳۶- انواع فعالیت‌ها در پریماورا (Activity type) را نام ببرید و هرکدام را توضیح دهید.
۳۷- نحوه Summarize کردن در پریماورا را توضیح دهید.
۳۸- در خصوص تکنیک‌های مدیریت ریسک و مدیریت آستانه‌های پذیرش و مدیریت Issues در پریماورا توضیح دهید.
۳۹- نحوه استفاده از ابزار Claim Digger را در پریماورا توضیح دهید.
۴۰- در خصوص نحوه تعریف User Name و Password برای کاربران و محدود کردن سطوح دسترسی آنان در پریماورای تحت شبکه توضیح دهید.
۴۱- نحوه به اشتراک گذاشتن منابع در چندین پروژه به صورت همزمان را توضیح دهید.
۴۲- روش‌های شمسی‌سازی تاریخ‌ها در نرم‌افزار P6 را توضیح دهید.
۴۳- نحوه استفاده از Primavera time sheet جهت ثبت کارکرد نیروهای واحد مهندسی شرکت را توضیح دهید.
۴۴- از کدام یک از گزارشات خروجی نرم افزار پریماورا تا کنون استفاده کرده‌اید؟

و در ادامه حدود ۶۰ سوال به زبان انگلیسی:

۱٫ What is Primavera P6 and what are its main functions?
۲٫ What experience do you have working with Primavera P6?
۳٫ Can you explain how to set up a project in Primavera P6?
۴٫ How do you create a work breakdown structure (WBS) in Primavera P6?
۵٫ Can you explain the difference between a baseline and a schedule in Primavera P6?
۶٫ How do you create a schedule in Primavera P6?
۷٫ What are some common scheduling options in Primavera P6?
۸٫ How do you set up a resource in Primavera P6?
۹٫ Can you explain how to assign resources to activities in Primavera P6?
۱۰٫ What is the difference between a resource and a role in Primavera P6?
۱۱٫ How do you level resources in Primavera P6?
۱۲٫ Can you explain how to update a schedule in Primavera P6?
۱۳٫ What are some common ways to track progress in Primavera P6?
۱۴٫ How do you create a report in Primavera P6?
۱۵٫ Can you explain the difference between an earned value analysis (EVA) and a critical path analysis (CPA) in Primavera P6?
۱۶٫ How do you perform an EVA in Primavera P6?
۱۷٫ How do you perform a CPA in Primavera P6?
۱۸٫ What is a constraint in Primavera P6 and how do you use it?
۱۹٫ How do you create a global change in Primavera P6?
۲۰٫ What is a threshold in Primavera P6 and how do you use it?
۲۱٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage risk in a project?
۲۲٫ How do you use Primavera P6 to manage change requests in a project?
۲۳٫ What is a milestone in Primavera P6 and how do you use it?
۲۴٫ How do you use Primavera P6 to manage multiple projects?
۲۵٫ What is a portfolio in Primavera P6 and how do you use it?
۲۶٫ How do you use Primavera P6 to manage dependencies between projects?
۲۷٫ What is a constraint date in Primavera P6 and how do you use it?
۲۸٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage subcontractors on a project?
۲۹٫ How do you use Primavera P6 to manage resource leveling conflicts?
۳۰٫ What is a hammock activity in Primavera P6 and how do you use it?
۳۱٫ How do you use Primavera P6 to manage project budgets?
۳۲٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage project procurement?
۳۳٫ What is a critical path in Primavera P6 and how do you use it?
۳۴٫ How do you use Primavera P6 to manage project schedules?
۳۵٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage project resources?
۳۶٫ How do you use Primavera P6 to manage project risks?
۳۷٫ What is a progress update in Primavera P6 and how do you use it?
۳۸٫ How do you use Primavera P6 to manage project milestones?
۳۹٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage project performance?
۴۰٫ What is a time-scaled logic diagram in Primavera P6 and how do you use it?
۴۱٫ How do you use Primavera P6 to manage project constraints?
۴۲٫ How do you use Primavera P6 to manage complex project schedules with multiple dependencies and constraints?
۴۳٫ What is the difference between an open-ended and closed-ended activity in Primavera P6, and how do you use them?
۴۴٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with multiple baselines and compare them to the current schedule?
۴۵٫ Can you explain how to use Primavera P6 to analyze the critical path and identify the longest path in the schedule?
۴۶٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with multiple calendars, including different working hours and holidays?
۴۷٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage a project with variable resource rates and costs?
۴۸٫ How do you use Primavera P6 to analyze the schedule for resource conflicts and overallocation?
۴۹٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage project risk and uncertainty using Monte Carlo simulation and probabilistic analysis?
۵۰٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with complex procurement and supply chain requirements?
۵۱٫ Can you explain how to use Primavera P6 to integrate with other project management tools and systems, such as Microsoft Project, SAP, or Oracle?
۵۲٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with multiple stakeholders and communication requirements?
۵۳٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage a project with multiple phases, iterations, or iterations?
۵۴٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with multiple locations or sites, including remote or offshore locations?
۵۵٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage a project with multiple teams and collaboration requirements, including virtual teams and remote workers?
۵۶٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with different contract types and pricing structures, including fixed price, cost-reimbursable, or time and material contracts?
۵۷٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage a project with complex stakeholder requirements, such as regulatory compliance, environmental impact, or community engagement?
۵۸٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with multiple phases of execution, including planning, design, construction, testing, commissioning, and operations?
۵۹٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage a project with multiple scenarios or what-if analyses, including sensitivity analysis, scenario analysis, or optimization?
۶۰٫ How do you use Primavera P6 to manage a project with multiple data sources or integrations, including ERP systems, databases, or APIs?
۶۱٫ Can you explain how to use Primavera P6 to manage a project with multiple performance metrics or KPIs, including schedule variance, cost variance, earned value, or resource utilization?

خواهش می‌کنم بدون ذکر منبع، کپی نکنید!

در همین ارتباط بخوانید:

You may also like

۱۸ Comment
 1. سعید عباسی 6 سال ago
  Reply

  مطلب مفید و دقیقی بود. برآمده از تجربه.

  • Ahmad Sharifi 6 سال ago
   Reply

   ممنون

 2. محمدصادق غفاری 6 سال ago
  Reply

  بسیار عالی بود مهندس شریفی. علاوه بر اینکه سوال مصاحبه بودند. یه چارچوب کلی برای یادگیری نرم افزار پریماورا نیز بود این سوالات.

  • Ahmad Sharifi 6 سال ago
   Reply

   ممنون

 3. داود 6 سال ago
  Reply

  مطلب بسیار مفیدی بود،
  امیدوارم مصاحبه کنندگان واقعا اون چیزایی که میپرسن در عمل هم استفاده بشه،

  • Ahmad Sharifi 6 سال ago
   Reply

   ممنون. درستش اینه که اون چیزی تو مصاحبه شغلی پرسیده بشه که واقعن در حال استفاده در اون سازمانه

 4. Mehraban 6 سال ago
  Reply

  با تشکر از مطالب مفید و موثر که توضیح دادید.ایا در سایت شما پاسخ به موارد مطرح شده نیز وجود دارد؟

  • Ahmad Sharifi 6 سال ago
   Reply

   سلام. پاسخ کامل به این سوال ها تقریبن می شود یک کتاب دو جلدی قطور

 5. babak 6 سال ago
  Reply

  ممنون. خیلی جالب بود من جهت استفاده و چک کردن معلومات خودم در فایل word کپی کردم. با تشکر

 6. […] چهل سوالی که ممکن است در یک مصاحبه شغلی در خصوص نرم‌افز… […]

 7. محمدرضا 3 سال ago
  Reply

  مهندس یه دنیا سپاس

 8. علی محمدحسینی 2 سال ago
  Reply

  جناب مهندس شریفی .با سپاس از مطالب مفید تان .من تا جمله آخر ، مطالب تان را میخوانم .ممنونم از شما .سوالی دارم درباره وزن دهی.پس از تعریف WEIGHT بعنوان تنها منبع تخصیصی ، در customize گزینه price/unit ظاهر نمی شود و بجای آن price/unit4 در گزینه ستون کاستومایز می آید .اما در تخصیص مقادیر مولفه های وزن به تک تک فعالیت ها ، price/unit ظاهر می شود اما با عدد ثابت ۰(صفر) که به هیچ وجه ، هیچ مقداری نمیگیرد .من را بسیار کلافه کرده است .خواهشمندم راهنمایی فرمایید .با سپاس مجدد.ع. محمدحسینی

Leave a Comment

Your email address will not be published.